Громадське затримання. Питання й відповіді. Пам’ятка для сміливців
23 — 07 — 2020
/Аналітичні статті
7335
Олена Старюк
Олена Старюк
Автор
всі статті автора

Авторки: Олена Старюк, Ірина Ухваріна

Згідно діючого законодавства України, затримати злочинця можуть не лише правоохоронці, але пересічні люди.

Інформація оновлена з урахуванням внесених змін до діючого законодавства України на 31 травня 2020 р.

Що таке громадське затримання?

Положеннями ст. 29 Конституції України усім нам гарантується право на свободу та особисту недоторканність. Це одні із ключових прав вільної людини у кожній демократичній країні.

Але у цієї гарантії є виключення. Зокрема, громадське затримання дозволено, щоб зупинити злочин та перешкодити правопорушнику втекти з місця події, чи іншим його спробам уникнути правосуддя, наприклад, знищити речові докази.

Громадське затримання - це тимчасове позбавлення людини свободи пересування. Термін громадське затримання (або «законне затримання») застосовується виключно в кримінальному процесі. Це передбачений законодавством вид тимчасового запобіжного заходу, який можна здійснити без дозволу суду (без ухвали слідчого судді).

Хто може здійснювати громадське затримання?

Застосувати право на громадське затримання на території нашої країни може будь-яка людина, незважаючи на громадянство, соціальний статус, службові обов'язки тощо.

Частина 2 статті 207 Кримінально процесуального кодексу України: «Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу».

Коли можна скористатися правом на громадське затримання?

Законне затримання без ухвали суду передбачено лише у двох випадках: безпосередньо на місці кримінальної події, та під час погоні, якщо правопорушник намагається втекти з місця злочину.

Пункти 1-2 частини 2 статті 207 Кримінально процесуального кодексу України: «1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення; 2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні».

Кого можна законно затримати без ухвали суду?

Щоб зупинити злочин, дозволяється тимчасово позбавити свободи пересування без ухвали суду будь-якого правопорушника.

Чи можна забирати у затриманого речі?

Так, громадянин, який затримав правопорушника, має право вилучити його майно. Це можуть бути речі, використані як засоби та знаряддя вчинення злочину, або речі, що зберегли на собі сліди злочину. Але вилучення – теж тимчасове, до передачі затриманого уповноваженим органам.

Частина 1 статті 168 Кримінально процесуального кодексу України: «Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом».

На який час можна позбавити людину свободи пересування в разі громадського затримання?

Якщо правопорушника затримали звичайні громадяни, тобто не представники поліції чи інші уповноважені державою особи, то скільки саме годин можна стримувати людину, в законодавстві окремо не визначено. Але передбачається, що це має бути розумний строк, щоб негайно передати затриманого в руки правоохоронців.

Цікаво, що час затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, у такому випадку, починає рахуватися не з моменту припинення злочину, наприклад, а саме з моменту передачі затриманого в руки правоохоронців.

Після цього тимчасово позбавляти людину свободи пересування без ухвали слідчого, суду, можна не більш ніж три доби.

Але тут є нюанси. Виключення стосуються осіб, яким держава гарантувала недоторканість, зокрема, Президента України, народних депутатів, суддів тощо.

Частина 3 статті 207 Кримінально процесуального кодексу України: «Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення».

Стаття 209 Кримінально процесуального кодексу України: «Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою».

Стаття 211 Кримінально процесуального кодексу України:

«1. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання, який визначається згідно з вимогами статті 209 цього Кодексу.

2. Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу».

Пункт 2 частини 1 статті 482 Кримінально процесуального кодексу України: «затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Суддя має бути негайно звільнений, якщо мета такого затримання (попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину) досягнута».

Абзаци 5-7 частини 2 статті 482-2 Кримінально процесуального кодексу України:

«Без дозволу слідчого судді, винесеного на підставі клопотання, погодженого Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора), дозволяється затримання народного депутата України лише у разі, якщо останнього застали під час вчинення або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, пов’язаного із застосуванням насильства, або такого, що спричинив загибель людини.

Орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України.

У разі вчинення дій, зазначених в абзаці шостому цієї частини, стосовно Голови Верховної Ради України орган або посадові особи зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Першого заступника Голови Верховної Ради України».

Чи можна під час громадського затримання застосовувати проти правопорушника особисті засоби захисту чи зброю?

Передбачається, що дії, які застосовуються до правопорушника, мають бути співрозмірними тій загрозі, яку він створює.

Тому слід дотримуватися принципу: «сила на силу». Тобто, якщо він не озброєний, застосовувати проти нього зброю не можна. Інакше це буде кваліфіковане як перевищення меж необхідної оборони та крайньої необхідності.

Також, особисті засоби захисту рекомендується застосовувати лише у разі загрози з боку правопорушника.

Якщо сміливець, затримуючи злочинця, сам постраждав, чи компенсує держава нанесену йому шкоду?

Наразі додатковий соціальний захист передбачено лише представникам державних уповноважених органів та членам громадських формувань (або їх родинам), які постраждалі під час виконання завдання з охорони громадського порядку.

В інших випадках питання щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди вирішується в цивільно-правовій спосіб, тобто через звернення до суду з позовом проти кривдника.

Додаткове. Якщо особа, яка здійснила затримання, також є очевидцем злочину, вона зобов’язана давати показання як свідок під час досудового розслідування та судового розгляду справи. Такий обов’язок передбачений частиною 2 статті 66 Кримінального процесуального кодексу України. За завідомо неправдиве показання або відмову давати показання особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

Винятком є відмова давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом – в даному випадку відмова давати показання є гарантованим конституційним правом кожного громадянина.

Проект «Шерифи для нових громад» покликаний розповісти про успішний досвід малих громад у самостійному вирішенні правових проблем. Унікальний досвід роботи сільських «шерифів» може стати прикладом для наслідування у громадах інших сіл та містечок. 

Контактуйте з нами:

www.sheriffua.org

https://www.facebook.com/ukrainiansheriff

Тел. +38 (0552) 49-60-03, +38 (066) 810-67-47

sheriffproject18@gmail.com

м. Херсон, вул. Бориса Мозолевського (Фрунзе), 2, оф. 24.

Цей буклет підготовлений в рамках проекту «Шерифи для нових громад» за фінансової підтримки Міжнародного Фонду Чарльза Стюарта Мотта. Проект реалізується Благодійною організацією «Фонд милосердя та здоров’я» та Громадською організацією «Інформаційний ресурсний центр «Правовий простір». Погляди, відображені у цьому буклеті, належать його авторам і можуть не співпадати з думкою Міжнародного Фонду Ч.С. Мотта.

Публікація підготовлена в рамках проекту “Шерифи для нових громад” за фінансової підтримки у 2018-2019 роках Міжнародного Фонду “Відродження” та Міжнародного фонду Чарльза Стюарта Мотта. З 2019 року проект реалізується Благодійною організацією “Фонд милосердя та здоров'я” та Громадською організацією “Інформаційний ресурсний центр “Правовий простір” за підтримки Міжнародного фонду Чарльза Стюарта Мотта. Погляди, відображені у цьому матеріалі, належать його автору і можуть не співпадати з думкою Міжнародного Фонду “Відродження” та Міжнародного Фонду Ч.С. Мотта.

Немає коментарів
Тут поки немає коментарів. Ви можите бути першим
Залишити коментар згорнути
Залишити коментар
Читайте також
У Херсоні створили анімаційні ролики на виклики часу для дітей
27 — 12 — 2021
/Херсон
583
У Херсоні створили анімаційні ролики на виклики часу для дітей
Команда проєкту “Шерифи для нових громад” презентує три мультфільми для дітей про булінг, кібербулінг та домашнє насилля. Кадр з…
докладніше
Штрафи домашнім кривдникам: досвід практиків, або Прогалини законодавства
20 — 12 — 2021
/Аналітичні статті
398
Штрафи домашнім кривдникам: досвід практиків, або Прогалини законодавства
Заборонні приписи, профілактичні бесіди з домашніми кривдниками фахівців соціальних служб та правоохоронців, штрафи та навіть…
докладніше
З січня 2022 року на Миколаївщині запрацює “Барнахус”
20 — 12 — 2021
/Миколаїв
472
З січня 2022 року на Миколаївщині запрацює “Барнахус”
У Миколаївській області презентували відкриття другого в Україні центру по роботі з дітьми, які постраждали від злочинів чи стали їх…
докладніше
Генічеськ: конструктивна співпраця “по гарячих слідах” у протидії домашньому насиллю
17 — 12 — 2021
/Херсон
434
Генічеськ: конструктивна співпраця “по гарячих слідах” у протидії…
Освітяни, профільні соціальні служби Генічеської територіальної громади та правоохоронці домовилися захищати інтереси та права дітей…
докладніше
Нова Водолага: «Коли навколо світло, лиходіям дуже незручно»
15 — 12 — 2021
/Харків
612
Нова Водолага: «Коли навколо світло, лиходіям дуже незручно»
За останні чотири роки у Нововодолазькій селищній громаді Харківської області я бував неодноразово. Влаштовував показ документальної…
докладніше
“Булер” у генічеській гімназії
13 — 12 — 2021
/Херсон
438
“Булер” у генічеській гімназії
Дев’ятикласники гімназії міста Генічеська дивилися та обговорювали документальну стрічку “Булер” й вчилися протистояти…
докладніше
«Шерифи» від центрів зайнятості: «червона зона» вносить свої корективи
01 — 12 — 2021
/Херсон
572
«Шерифи» від центрів зайнятості: «червона зона» вносить свої корективи
У 2021 році фінансовий внесок органів місцевого самоврядування Херсонщини у забезпечення громадських робіт за проєктом «Шерифи»…
докладніше
Коли тирану «сяє сонечко», та як порозумітися з поколінням Google
26 — 11 — 2021
/Херсон
661
Коли тирану «сяє сонечко», та як порозумітися з поколінням Google
Звідки «береться» булінг/кібербулінг? Як він проявляється? Що з цим робити? Й при чому тут домашнє насилля? Про це й не тільки…
докладніше
За що команди проєкту “Шерифи для нових громад” та кіноклубу Docudays UA отримали подяки від Херсонської ЗОШ №36
01 — 11 — 2021
/Херсон
476
За що команди проєкту “Шерифи для нових громад” та кіноклубу Docudays UA…
Педагоги херсонської школи №36 звернулися до координаторки проєкту “Шерифи для нових громад”, голови благодійного фонду…
докладніше
всі новини
youtube facebook